Historia

Mikaelskolan startade 1986 av en grupp entusiastiska föräldrar som önskade ett alternativ till den kommunalaskolan. De ville starta en skola med en tydlig kristen värdegrund. Politikerna i Sollentuna var positiva och stöttade starten. Efter att skolverket gett sitt godkännande startade skolan med ca sju elever i år 1-3.

Efterhand har skolan vuxit och är idag en skola från förskoleklass till år 9. Den drivs fortfarande i föreningsform där föräldrarna har möjlighet att vara medlemmar i föreningen och kan på sätt påverka skolans riktning. Skolan har ingen kyrko- eller samfundstillhörighet. 

Medlemsfamiljerna kommer från olika kyrkor eller samfund eller har ingen uttalad samfundstillhörighet. Det finns inga krav på att man skall vara kristen för att låta sitt barn gå i skolan.

Skolan har bytt lokaler ett par gånger under sina år. Verksamheten började i Rösjöskolan, flyttade sedan till Norrviken en kortare tid innan vi fick lokaler i Gärdesskolan. När lokalerna blev för små öppnade sig möjligheten i gamla Rotebroskolan som då stängt sin verksamhet. 1997 flyttade vi in i våra nuvarande lokaler.

Idag delas byggnaden av tre skolor; Futuraskolan International samt Brageskolan, kommunens språkskola.