Skolans värdegrund

Mikaelskolans grund och profil vilar på den evangeliskt kristna tron.  

Övertygelsen om att alla människor är skapade till Guds avbild betyder att varje människa har ett okränkbart värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning.

Läs mer

Lausannedeklerationen

Som utgångspunkt för skolans kristna grund har Föreningen Mikaelskolan antagit Lausannedeklarationen i för skolan tillämpliga delar.

Lausannedeklarationen har sittursprung i en kongress i Lausanne 1974.

Läs mer