Om oss

Mikaelskolan är en fristående grundskola med kristen profil som grund. På skolan finns verksamhet från förskoleklass till år 9 med ett integrerat fritidshem i skolans lokaler. Skolan startade 1986 och är Sollentunas
första friskola. Mikaelskolan ligger ca 5 minuters gångväg från Rotebro station i Sollentuna. Verksamheten bedrivs i en skollokal som hyrs av Sollentuna kommun och förvaltas av Caverion.
Skolbyggnaden delar vi med två andra skolor, Futuraskolan International och Brageskolan (kommunensspråkskola).

 

Huvudman för Mikaelskolan är Föreningen Mikaelskolan, en ideell förening där flertalet av föräldrarna är medlemmar. Skolan har ingen samfunds- eller kyrkotillhörighet. Medlemsfamiljerna kommer från olika kyrkor och samfund eller har ingen uttalad församlingstillhörighet alls.
Föreningen utser en styrelse som tar huvudmannaskapet. 

För den operativa verksamheten och ledningen av skolans verksamhet ansvarar rektorn tillsammans med skolans personal. Huvudmannen träffar representanter från skolledningen regelbundet i frågor som ekonomi, policy och profilfrågor.