Adminstrativ Personal

Rektor - Katty Uussaar sjukskriven

TF rektor - Emily Wikman emily.wikman@mikaelskolan.se

Intendent - Evelyn Sundkvist
evelyn.sundkvist@mikaelskolan.se

Administration - Lisbeth Dutt info@mikaelskolan.se

Jenny Axene jenny.axene@mikaelskolan.se